*   Falster System Teknik  lukker og slukker *

 

           Efter 12 gode år i Horbelev er vi nu desværre ved vejs ende.

 

                 Det seneste års tid har jeg været så meget plaget af diverse sygdomme,

                 at jeg ikke længere orker at drive forretningen videre, og samtidig

                 er det administrative pres, som myndighederne pålægger små

enmands-virksomheder vokset ud over alle rimelige proportioner.

 

                 Jeg takker alle gode kunder for et godt samarbejde gennem årene.

                 Mit håb er, at kunderne også vil huske mig for den gode service,

                 jeg altid har bestræbt mig på at yde.

 

                    Med  venlig hilsen

                Jørn W. Andersen.